HouseRules

Beste bezoeker, wij heten je van harte welkom op ons festival. Wij willen er samen met jullie een fantastische dag van maken! Om dit doel te bereiken hebben we enkele regels opgesteld:

 • Wees lief voor elkaar, de locatie en je omgeving.

 • De minimumleeftijd voor dit festival is 20 jaar. ID is verplicht.
 • Wij regelen voor je dat je je auto bewaakt kunt parkeren wel zo prettig, de kosten daarvoor zijn 5,-
 • Selfie sticks  en paraplu's zijn niet toegestaan voor je eigen veiligheid en die van anderen, dus die mag je thuislaten. Wij zullen meegebrachte selfiesticks en paraplu's in beslag nemen, deze kunnen niet voor je worden bewaard of teruggegeven aan het eind van de avond.
 • Het is niet toegestaan in en uit te lopen tijdens het evenement. Bij her-entree dient opnieuw entreegeld te worden voldaan.
 • In navolging van de gestelde eisen van de Gemeente wordt er een zero tolerance beleid gehanteerd.
 • Alleen onbeschadigde tickets zijn geldig.
 • Het is verplicht mee te werken aan een veiligheidsfouillering.
 • Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden.
 • Roken is alleen toegestaan in de openlucht of in de daarvoor aangewezen ruimtes.
 • Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd.
 • Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding alsmede supporterskleding is niet toegestaan.
 • Drankmisbruik en/ of dronkenschap wordt niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan te roken in horeca inrichten waar met signing is aangegeven ‘verboden te roken’. De beveiliging ziet daarop en kan u de toegang en/ over verblijf ontzeggen.
 • Het meebrengen van eigen drank of etenswaren, aangebroken verpakkingen zoals deodorant, zonnebrand, parfumflesjes etc. en spuitbussen onder druk is verboden.
 • Het verkopen van diensten of producten, flyering en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.
 • De organisatie krijgt automatisch het recht op alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt.
 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciële doeleinden.
 • De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.
 • Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.
 • Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Gelieve bij ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te waarschuwen.
 • In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.
 • Bij het betreden van het evenement ga je akkoord met dit reglement.
 • Dit bezoekerreglement kan te allen tijde worden opgevraagd en worden geraadpleegd op www.IbizaDancesfestival.com